Τίτλος
Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για επιδοτούμενα προγράμματα «Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής, ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics»
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6.339 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6.339 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ
08-01-13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 3.737 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ
Προγράμματα για πρώην εργαζόμενους & υποαπασχολούμενους εντός του 2016
B’ κύκλος VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016, για 6.650 άνεργους νέους 18- 29 ετών (Άρχισε η υποβολή αιτήσεων από 11-3-2016 και λήγει 11-4-2016)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” – ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – Δηλώστε συμμετοχή άμεσα ως τις 15-01-2016
Α κύκλος - ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιλεγέντων στο πρόγραμμα Voucher ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18-29 ετών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Νέα αποτελέσματα για το Voucher ΑΕΙ-ΤΕΙ
Voucher ΟΑΕΔ Επιχειρήσεις Νομού Ροδόπης
Voucher ΟΑΕΔ Επιχειρήσεις Νομού Κοζάνης
Voucher ΟΑΕΔ Επιχειρήσεις Νομού Πέλλας
Voucher ΟΑΕΔ Επιχειρήσεις Νομού Καστοριάς
Voucher ΟΑΕΔ Επιχειρήσεις Νομού Θεσσαλονίκης
«Επιταγή Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας Ανέργων Αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» για 11.018 άνεργους ως 29 ετών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»(VOUCHER ΑΕΙ-ΤΕΙ)
Ενημέρωση για επιλαχόντες στα προγράμματα Voucher 18-24 & 25-29 ετών
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ VOUCHER Θεσσαλονίκη Κεντρική Δομή
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ στην ανατολική Θεσσαλονίκη
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΠΑΡΟΧΕΣ του ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
«Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Νεστορίου στο πλαίσιο της Πράξης με το ακρωνύμιο «Eco-Tourism Trails» (Οικοτουριστικά μονοπάτια)»
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
VOUCHER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
«Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης & Απασχόλησης, για 23.000 άνεργους ηλικίας 29-64 ετών» (VOUCHER 29-64)
Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων
Πρόσκληση Προγράμματος (28/8/2014)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Πρόσκληση Προγράμματος (6/8/2014)
Εμπειρία σε προγράμματα Voucher 2013
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: “Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” (5/8/2014)
Ανακοινώθηκαν νέα αποτελέσματα επιλεγέντων στο πρόγραμμα voucher 18-24 ετών
Ανακοινώθηκαν νέα αποτελέσματα επιλεγέντων στο πρόγραμμα voucher 25-29 ετών
Σχέδιο Πρόσκλησης προς δημόσια διαβούλευση για την δράση
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων
Νέο VOUCHER Υγείας με πρακτική σε ΠΕΔΥ (Δημοσίευση Πρόσκλησης, 18/7/2014)
VOUCHER Υγείας-ΠΕΔΥ (Έγκριση Πρόσκλησης, 15/7/2014)
VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νέο Πρόγραμμα VOUCHER, για 1200 άνεργους επαγγελματίες ΥΓΕΙΑΣ (Απόφαση Ένταξης, 8/7/2014)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ VOUCHER ΟΑΕΔ
Ειδικότητες των θέσεων πρακτικής άσκησης
ΝΕΟ Πρόγραμμα VOUCHER για 1200 άνεργους επαγγελματίες ΥΓΕΙΑΣ αναμένεται από 1η Ιουλίου 2014
Πρόγραμμα VOUCHER για 3.298 εργαζόμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο (29/5/2014)
ΝΕΟ Πρόγραμμα VOUCHER για 872 άνεργους δημοσιογράφους Πρόσκληση 2014 ΕΣΗΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Προγράμματα 2015

εκεπις