Οι ειδικότητες ανά κλάδο αιχμής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ειδικότητες (Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης) ανά κλάδο αιχμής

ΕΜΠΟΡΙΟ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
1 ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
3 ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)
LOGISTICS   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
6 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
9 ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
11 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
13 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)
14 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
15 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
17 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
18 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
20 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
22 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
23 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
24 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
25 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
26 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
27 ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
28 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
29 ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
30 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
31 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
32 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
33 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ
ΤΠΕ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
 34  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 35  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 36  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 37  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 38  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩ

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
 39  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
 40  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 41  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
 42  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
 43  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 44  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
 45  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
 46  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
 47  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
 48  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
 49  ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ
 50  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
 51  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 52  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
 53  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 54  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
 55  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 56  ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
 57  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
 58  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 59  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 60  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

voucher 29-64