Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον τομέα των ΑΠΕ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια - Κτήρια μηδενικής κατανάλωσης (zero buildings)
♦Ηλεκτρισμός από φωτοβολταϊκά συστήματα - Η ηλιακή ενέργεια στη βιομηχανία
♦Θερμικά ηλιακά συστήματα – Εφαρμογές, Σχεδιασμός συστημάτων γεωθερμίας
♦Αιολικά συστήματα - Σχεδιασμός μικρών αιολικών πάρκων ,Βιομάζα και βιοαέριο
♦Βιοκλιματικός σχεδιασμός – Οικολογικά υλικά ανοικοδόμησης
♦Φυσικός εξαερισμός και δροσισμός κτηρίων - Παθητικά ηλιακά συστήματα κτηρίων
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo 
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρείες & βιομηχανίες που τηρούν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή εκτελούν έργα περιβαλλοντικού σχεδιασμού & διαχείρισης, επιχειρήσεις συλλογής,/επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ & στην παροχή υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος, μελετητικέςταιρείες στον τομέα του περιβάλλοντος
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος σχεδιασμού και υποστήριξης έργων αξιοποίησης ΑΠΕ στα κτήρια και εξοικονόμησης ενέργειας

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές