Θεωρητική κατάρτηση Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Μηχανογράφηση για αποθήκες – ειδικές εφαρμογές λογισμικού για αποθήκες
♦Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθηκών
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση και λειτουργία αποθήκης
♦Εφοδιαστική αλυσίδα / Logistics
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Τρόποι και κανόνες σήμανσης, Διασφάλιση ποιότητας
♦Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποθήκης, Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση αποθηκών (Bar Codes, RFID, Bluetooth)
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ ccu
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, αλυσίδες καταστημάτων, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, αλυσίδες καταστημάτων, μεταφορικές εταιρείες, παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν οργανωμένο τμήμα διοίκησης αποθεμάτων και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Εργάτης Αποθήκης/Αποθηκάριος
Αποθηκάριος με χρήση Η/Υ

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές