Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ CRM
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦CRM λογισμικές εφαρμογές  (MsDynamics, HellasCRM, OnlineCRM, InfoCRM,  Interworks Web CRM)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Βασικές αρχές management και διοίκησης, Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων - Sales Management
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
Relationship Marketing  - Προσωπικοποιημένο marketing  - Σύγχρονη πολυκαναλική διαχείριση πελάτη - Customer Relationship Management
♦Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών & πελατών στρατηγικής σημασίας (key account management) - Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στις πωλήσεις
♦Τομείς εφαρμογής και στόχοι του CRM στη σύγχρονη επιχείρηση, Διοίκηση πωλήσεων μέσω CRM - Διοίκηση μάρκετινγκ μέσω CRM - Υποστήριξη πελατών μέσω CRM
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Εξυπηρέτηση πελατών - εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service)
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Πωλητής csp

Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών ccse

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τμήματα πωλήσεων/ διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών εμποριικών επιχειρήσεων, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, βιομηχανιών, εκπαιδευτικών οργανισμών
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Υπηρεσιών Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης Πωλήσεων τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Πελατών

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές