Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δράση, είναι:
•  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή/και πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
•  Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
•  Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
•  Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
•  Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον ωφελούμενο στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει, για την τεκμηρίωση των δηλωθέντων στην Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής του στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..