Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δράση, είναι:

  • Τίτλος σπουδών
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012) ή αντίστοιχα και την φορολογική δήλωση σε περίπτωση που ήταν προστατευόμενο μέλος.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον ωφελούμενο στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει, για την τεκμηρίωση των δηλωθέντων στην Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής του στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης.

Δείτε αναλυτικά τις Υπηρεσίες της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προς:

  • Εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας
  • Εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους ή/και να αλλάξουν θέση εργασίας
  • Πρόσφατα απολυμένους που επιθυμούν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στην προηγούμενη ή σε νέα επαγγελματική κατεύθυνση