Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών: ολική ποιότητα (TQM), ποιοτική πώληση και ποιοτική εξυπηρέτηση
♦Δημόσιες Σχέσεις
♦Οργάνωση τμήματος και λειτουργιών εξυπηρέτησης πελατών, Αγοραστική συμπεριφορά, ψυχολογία και εντοπισμός αναγκών του πελάτη, Τεχνικές διατήρησης και διαχείρισης πελατών
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επικοινωνία: πολιτική και τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών, απευθυνόμενο κοινό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μοντέλα-κανάλια επικοινωνίας
♦Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών με βάση το πρότυπο ISO 10002:2004
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Πωλητής csp

Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης  ccse

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής  Επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στον τομέα της επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων καθώς και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ανάλογο οργανωμένο τμήμα
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής  Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές