Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook)
♦Συστήματα CRM – Διαχείριση πελατών, Διαχείριση Ιστοσελίδας – Αξιοποίηση social media – Διαχείριση λογαριασμών facebook, twitter, blogs
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
♦Βασικές αρχές και διαδικασίες του μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Διαδικασίες λειτουργίας γραφείου - Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης γραφείου
♦Βασικές αρχές και εργασίες λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
♦Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων, Ανάπτυξη δημοσίων σχέσων, Δικτύωση και προβολή επιχείρησης
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης csema

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας cps

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανίες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εταιρείες συμβούλων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Υπάλληλος Γραμματειακής και Διοικητικής Στήριξης Επιχείρησης

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές