Ειδικότητες των θέσεων πρακτικής άσκησης

Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Management
Στέλεχος Υποστήριξης Οικονομικών-Χρηματοοικονομικών εργασιών
Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Υπάλληλος Λογιστικού-Φοροτεχνικού Γραφείου
Στέλεχος Υπηρεσιών Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης Πωλήσεων
Στέλεχος e-Μarketing
Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
Υπάλληλος Υποδοχής, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελατών
Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης και Αποθεμάτων (Logistics)
Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Project Management)
Στέλεχος Υποστήριξης ΣΔΠ & ΔΟΠ
Στέλεχος Υποστήριξης & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών επιχ/σεων
Γραμματειακή και Διοικητική Στήριξη Επιχ/σης
Υπάλληλος τμήματος εμπορίας και διαφήμισης
Υπάλληλος τμήματος εξαγωγών
Υπάλληλος Μηχανογραφημένης Αποθήκης
Αποθηκάριος με χρήση Η/Υ
Πωλητής/τρια χονδρικού εμπορίου
Πωλητής/τρια εμπορικού καταστήματος
Πωλητής/τρια super market
Εργάτης Αποθήκης/Αποθηκάριος
Εργάτης βιομηχανίας-βιοτεχνίας
Μηχανικός ή τεχνολόγος μηχανικός μεταποιητικής μονάδας
Στέλεχος ελέγχου ποιότητας και ΣΔΠ
Τεχνικός αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής
Βοηθός αρτοποιού/ζαχαροπλάστη /Αρτεργάτης
Εργατοτεχνίτης - Χειριστής μηχανημάτων/εξοπλισμού διαφόρων κλάδων μεταποίησης
Πληροφορικός
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Προγραμματιστής (μηχανικός λογισμικού)
Ηλεκτρονικός
Τεχνικός ασυρμάτων δικτύων και κινητής τηλεφωνίας
Τεχνικός Intranet - Internet
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορ (Πολυμέσα-Web designer)
Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών  Μέσων
Πωλητής Η/Υ, κινητών, μηχανών γραφείου κά
Τεχνικός λήψης φωτογραφίας/Υπάλληλος φωτογραφείου
Γεωπόνος ή/και Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Γεωπόνος ή/και Τεχνολόγος Γεωπόνος Ζωϊκής Παραγωγής
Τεχνολόγος Τροφίμων
Γεωπόνος αγροτικής οικονομίας - ανάπτυξης
Σύμβουλος συστημάτων HACCP & ΣΔΑΤ (ISO 22000:2005)
Τεχνικός Βιολογικής & Οικολογικής Γεωργίας
Δασολόγος ή/και Τεχνολόγος Δασολόγος-Δασοπόνος
Γεωλόγος-Γεωπεριβαλλοντολόγος
Περιβαλλοντολόγος
Μηχανικός έργων περιβάλλοντος
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Τεχνολόγος δομικών έργων και έργων υποδομής
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μηχανολόγος ή/και Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος ή/και Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός εργαστηριακών χημικών και άλλων αναλύσεων
Μηχανικός έργων εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
Μηχανικός ή τεχνολόγος μηχανικός κατασκευαστικών έργων
Μηχανικός Οχημάτων - Αυτοκινήτων
Τεχνίτης Μηχανικός Οχημάτων - Αυτοκινήτων
Εργατοτεχνίτης/Τεχνικός Εγκατ Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Εργατοτεχνίτης / Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Εργατοτεχνίτης / Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & ΦΑ
Εργατοτεχνίτης / Τεχνικός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Νηπιαγωγός
Δάσκαλος / Δασκάλα
Προσχολική & Σχολική Αγωγή Δραστ Δημιουργίας & Έκφρασης
Βοηθητικό προσωπικό φύλαξης-φροντίδας βρεφών και νηπίων
Διδακτικό Προσωπικό
Γραμματειακή-Διοικητική Στήριξη εκπαιδευτικών οργανισμών
Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού-απασχόλησης
Βρεφονηπιοκόμος
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος
Νοσηλευτής/τρια
Επιμελητής Προσωπικής Φροντίδας
Φυσικοθεραπευτής/τρια
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή - Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
Λογοθεραπευτής/τρια
Εργοθεραπευτής/τρια
Ψυχολόγος
Κοινωνιολόγος
Κοινωνική Λειτουργός
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Βοηθός Ακτινολογικού Εργαστηρίου
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη & Οδοντιατρείου
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος
Αισθητικός
Βοηθητικό προσωπικό ινστιτούτων αισθητικής - περιποίησης
Γραμματεία επιχ/σεων υγείας-φροντίδας
Βιολόγος μικροβιολογικού ή άλλου εργαστηρίου
Βιβλιοθηκονόμος
Μεταφραστής/τρια - Διερμηνέας
Δημοσιογράφος
Υπάλληλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Υποστήριξη οργάνωσης-λειτουργίας επιχειρήσεων ΠΑΕ
Γυμναστής/στρια
Γραμματειακή-Διοικητική Στήριξη επιχειρήσεων ΠΑΕ
Υπάλληλος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πελατών Τουριστικής Επιχείρησης
Στέλεχος Υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων-Επικοινωνίας Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μάγειρας
Σερβιτόρος
Μπάρμαν
Βοηθητικό προσωπικό επιχείρησης εστίασης/επισιτισμού
Βοηθητικό προσωπικό ξενοδοχείου (καμαριέρα, καθαρίστρια, λινοθήκη)
Κομμωτής/τρια
Βοηθητικό προσωπικό κομμωτηρίων &ινστιτούτων αισθητικής
Υποδοχή, Εξυπηρέτηση Πελατών επιχειρήσεων περιποίησης
Καθαριότητα-Φύλαξη (πχ. κτιρίων -αυτοκινήτων)
Υπάλληλος ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier)