Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, θα περιλαμβάνει:
Θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» διάρκειας 48 ωρών, όπως:

 • «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία» (28 ώρες),
 • «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου» (10 ώρες),
 • «Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης» (10 ώρες)

Θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» διάρκειας 192 ωρών, που θα σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης στις Μονάδες Υγείας (ΝΜΥ και ΤΜΥ), μεταξύ των οποίων θα περιέχονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Ποιότητα και ασφάλεια – Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας
 • Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές)
 • Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας συμπεριλαμβανομένου του νέου θεσμικού πλασίου –ΠΕΔΥ, Ν. 4238/2014, καθώς και της διασυνδεσιμότητας της ΠΦΥ με άλλα επίπεδα υγείας (δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κλπ)
 • Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές
 • Διοικητικό – οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας
 • Διπλογραφικό Σύστημα
 • Κοινά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) – κοστολόγηση ιατρικών πράξεων –ενσωμάτωση στα ΚΕΝ
 • Χρήση Βασικών δεξιοτήτων Η/Υ

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών θα υλοποιείται σε ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΜΥ & ΤΜΥ) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο θα έχει  συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Δείτε αναλυτικά τις Υπηρεσίες της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προς:

 • Εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας
 • Εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους ή/και να αλλάξουν θέση εργασίας
 • Πρόσφατα απολυμένους που επιθυμούν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στην προηγούμενη ή σε νέα επαγγελματική κατεύθυνση