Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» που έχει προκηρυχθεί από 15 Απριλίου 2013, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προβλέπονται παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη)μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση:
•    Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να απασχολήσει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της. Για επιχειρήσεις που έχουν 0-4 άτομα απασχολούμενους στην επιχείρησή τους, μπορούν να προσφέρουν 1 θέση πρακτικής άσκησης, ενώ επιχειρήσεις με 5 και πάνω απασχολούμενους μπορούν να προσφέρουν αριθμό θέσεων πρακτικής μέχρι το 30% των απασχολούμενών της.
Οι δυνατότητες για τους νέους ανέργους που θα συμμετέχουν στην δράση, είναι:
•    Να αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης θεωρητικής 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
•    Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ με 2.300€ ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 2.000€.
•    Να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
•    Να έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προετοιμάζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που θα ενταχθούν στην παραπάνω δράση και επιθυμεί να συνεργαστεί με την επιχείρησή σας στα εξής:
1.    Στη φάση υποβολής και προετοιμασίας των προγραμμάτων, να σχεδιάσουμε από κοινού τα προγράμματα/αντικείμενα κατάρτισης που θα παρέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε ειδικότητες συναφή με τη δραστηριότητα και τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.
2.    Στη φάση ένταξης των δικαιούχων voucher – καταρτιζόμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης, να επιλέξετε τους καταρτιζόμενους που θα εκτελέσουν πρακτική άσκηση για 5 μήνες στους χώρους της επιχείρησής σας και μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης στις δομές του ΚΕΚ.
3.    Μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρησή σας, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε πρόσληψη μέσω επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (αντικείμενο νέας προκήρυξης που αναμένεται). Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

Εφόσον σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, σας παρακαλώ:

1.    συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής και αποστέλλετε την με fax στο:
a.    Θεσσαλονικη 2310 550189
b.    Σκύδρα 23810 51960
c.    Πτολεμαΐδα 24630 54167
d.    Κομοτηνή 25310 70665

2.    ή συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής και αποστέλλετε την στο email:
a.    Θεσσαλονικη
b.    Σκύδρα
c.    Πτολεμαΐδα
d.    Κομοτηνή

3.    ή συμπληρώστε online την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ

4.   ή επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα ώστε εξειδικευμένος σύμβουλος μας να σας δώσει οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία χρειάζεστε.
a.    Θεσσαλονικη 2310 556604 & 2310 545362
b.    Σκύδρα 23810 82306
c.    Πτολεμαΐδα 24630 80037
d.    Κομοτηνή 25310 27123

ΕΣΠΑ