Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανέργων & ΕΚΟ

Επιδοτούμενα Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Επιδοτούμενα Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ), στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Ε.Π. - Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων νομού Καστοριάς

1)Παραδοσιακή κουζίνα 2)Κτίσης πέτρας

1)«Ειδικός παρασκευαστής και σερβιρίσματος(μπάρμαν)» 2)«Τεχνίτης αποκατάστασης και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων»