εσπα 2007 2013

ΕΣΠΑ  2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

ΠΡΑΞΗ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Άξονας Προτεραιότητας «07: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων Συγχρηματοδοτούμενα κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους
Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.12396/5.6542 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ,   επιδοτούμενα προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών το καθένα.

Α/Α Προγρ/τος 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ Ε.Τ.Π. 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Αριθμός καταρτιζομένων: 20
 Α/Α Προγρ/τος 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ Ε.Τ.Π. 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Αριθμός καταρτιζομένων: 20
Α/Α Προγρ/τος 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ Ε.Τ.Π. 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, Αριθμός καταρτιζομένων: 20
Α/Α Προγρ/τος 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ Ε.Τ.Π. 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, Αριθμός καταρτιζομένων: 20
Α/Α Προγρ/τος 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ Ε.Τ.Π. 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, Αριθμός καταρτιζομένων: 20
Α/Α Προγρ/τος 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ Ε.Τ.Π. 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, Αριθμός καταρτιζομένων: 20
Α/Α Προγρ/τος 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ Ε.Τ.Π. 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, Αριθμός καταρτιζομένων: 20

Το Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων για όλα τα προγράμματα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ – ΙΕΚ- TEI-AEI

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαδικασίες πιστοποίησης.
Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους στις ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου - Υπολογιστικά Φύλλα -  Εφαρμογές στο Διαδίκτυο - Βάσεις Δεδομένων - Παρουσιάσεις
Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,00€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης, ενώ οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 3,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσία ΟΑΕΔ) και να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
Πληροφορίες για συμμετοχή θα δίνονται στους υποψήφιους καταρτιζόμενους από τη γραμματεία του ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Δ/νση: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
Πληροφορίες: ΣΑΡΧΟΖΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Ώρες επικοινωνίας: 9:00 –15:00,  Τηλ. επικοινωνίας: 25310 27123

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ