Είσαι άνεργος  ως 29 ετών;
 ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ
  «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά
Εργασίας για Άνεργους Νέους στον
κλάδο του  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Τι περιλαμβάνει η δράση:

  • Εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες σε ειδικότητες του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, μέσω επιδοτούμενης θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Εργασιακή εμπειρία μέσω επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης 500 ωρών (εντός διαστήματος 5 μηνών), σε επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης κατά τη διάρκεια θεωρητικής και πρακτικής άσκησης
  • Υπηρεσίες υποστήριξης της πρόσληψης, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Οι άνεργοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα:

  • 2.400 € , οι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.000€ επίδομα πρακτικής)  και
  • 2.700 € οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.300€ επίδομα πρακτικής)

Στις δομές του Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Θα ενημερωθείτε ολοκληρωμένα για τη δράση και έμπειρα στελέχη του ΚΕΚ θα σας βοηθήσουν, να:

Υποβάλλετε ηλεκτρονικά, την «Αίτηση Συμμετοχής», στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι στις 27-05-2013.

Επίσης, θα ενημερωθείτε για τα αντικείμενα κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει το ΚΕΚ καθώς και για τις ειδικότητες των θέσεων πρακτικής άσκησης, που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες τουριστικές  επιχειρήσεις.
Θεσσαλονίκη - Γιαννιτσών 31
(Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 1ος όροφος - Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού)
Τηλέφωνα:  2310 556604 & 2310 545362
e-mail:
Σκύδρα - Ηρώων Πολυτεχνείου 4
Τηλέφωνο:  23810 82306
e-mail :
 
Πτολεμαΐδα - Δημοκρατίας 77
Τηλέφωνο: 24630 80037
email:
Κομοτηνή - Ν. Πλαστήρα - Μ. Μπότσαρη
Τηλέφωνο: 25310 27123
email:

Για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΕΚ
1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, σε ισχύ
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Γυμνασίου – Λυκείου – ΙΕΚ)
ή /και Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών Αναγνωρισμένης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (εφόσον υπάρχει)
4. Επικυρωμένο Αντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης Ξένων Γλωσσών (τουλάχιστον, σε  επίπεδο Β2, εφόσον υπάρχουν)
5. Επικυρωμένο Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα του 2011)

 

ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ – ΤΕΙ
1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, σε ισχύ
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ – ΤΕΙ
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο τυχόν Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εφόσον υπάρχει)
5. Επικυρωμένα Αντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης Ξένων Γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
6. Επικυρωμένο Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα του 2011)


 Γιαννιτσών 31 -  Θεσσαλονίκη
  (Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» -
  Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού)
 Τηλέφωνα:  2310 556604 & 2310 545362

Τουρισμός