ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους στον κλάδο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ηλικίας ως 29 ετών»

Η νέα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ», που έχει προκηρυχθεί από 10 Μαΐου 2013, από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και την Ε.Ε.Δ.Ε., περιλαμβάνει παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις, που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν, διάρκειας 500 ωρών, που δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής)
 •  Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη), μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που θα συμμετέχουν στη δράση:

 • Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης.

Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί κάποια εταιρεία να απασχολήσει για πρακτική άσκηση είναι συνάρτηση του προσωπικού της:
          -  Επιχειρήσεις που έχουν 0-4 άτομα απασχολούμενους, μπορούν να προσφέρουν 1 θέση πρακτικής άσκησης, ενώ
          -  Επιχειρήσεις με 5 και πάνω απασχολούμενους, μπορούν να προσφέρουν αριθμό θέσεων πρακτικής μέχρι το 30% των απασχολούμενών της.


ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, που θα συμμετέχουν στην δράση:

 • Να αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, μέσω προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πρακτικής άσκησης 500 ωρών (εντός 5 μηνών) σε επιχειρήσεις τουριστικού τομέα  
 • Να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, μέσω της επιδότησης του προγράμματος, που ανέρχεται σε:

              2.400 € για αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.000€ επίδομα πρακτικής) και
              2.700 € για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.300€ επίδομα πρακτικής)

 • Να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ., για όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.  

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προετοιμάζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιθυμεί να συνεργαστεί με την επιχείρησή σας στα εξής:

 • Στη φάση υποβολής και προετοιμασίας των προγραμμάτων, να επιλέξετε και να μας δηλώσετε την ειδικότητα/τες και τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης, που επιθυμείτε στην επιχείρησή σας.  
 • Στη φάση ένταξης των δικαιούχων voucher – καταρτιζόμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης, να επιλέξετε τους καταρτιζόμενους που θα εκτελέσουν πρακτική άσκηση για 5 μήνες στους χώρους της επιχείρησής σας.
 • Μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρησή σας, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε πρόσληψη μέσω επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (αντικείμενο νέας προκήρυξης που αναμένεται). Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

Εφόσον σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, σας παρακαλώ συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής που επισυνάπτεται ή επικοινωνήστε μαζί μας ώστε εξειδικευμένος σύμβουλος μας να σας δώσει οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία χρειάζεστε.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ
ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ MAIL
ή ΜΕ FAX ΣΤΟ 2310 550189
ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310 556604 2310 545362