ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών

52 θέσεις πρακτικής και 16 θέσεις εγγυημένης απασχόλησης

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
natoura  ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • Κατασκευή Δημοσίων έργων πρασίνου
20  5 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 zeyksh ΖΕΥΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 • Οικοδομοτεχνικά έργα
 • Έργα οδοποιϊας
 • Υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 • Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
12 3 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 smernos ΣΜΕΡΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 
 • Κατασκευή Δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
 • Κατασκευαστικές εργασίες έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
 • Κατασκευαστικές εργασίες τοπικών αγωγών
 4  1 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 thestor ΘΕΣΤΩΡ ΑΤΕ 
 • Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους
 • Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
4
 1 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 alma ΑΛΜΑ ΑΤΕ 
 • Εργασίες κατασκευής κτιρίων
 • Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών ύδευσης και αποχέτευσης
 6  2 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
   ΣΥΝΟΛΟ 44
12
 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
smernos ΣΜΕΡΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ
 • Κατασκευή Δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
 • Κατασκευαστικές εργασίες έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
 • Κατασκευαστικές εργασίες τοπικών αγωγών
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
thestor ΘΕΣΤΩΡ ΑΤΕ
 • Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους
 • Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
alma ΑΛΜΑ ΑΤΕ
 • Εργασίες κατασκευής κτιρίων
 • Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών ύδευσης και αποχέτευσης
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Γενικές κατασκευαστικές εργασίες
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 8 4