Θεωρητική κατάρτηση Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Τεχνική νομοθεσία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Πρότυπα IEC και ΕΛΟΤ HD384
♦Έλεγχοι & επιθεωρήσεις,  Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου – Πρωτόκολλα ελέγχου
♦Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων, Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα, ΑΠΕ, Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών , Επικοινωνία: πολιτική και τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία (Τεχνική επαγγελματική ορολογία)
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (TimeManagement) – Ομαδική συνεργασία (TeamWork)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που ασχολούνται με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, κατασκευαστικές, οικοδομικές και τεχνικές εταιρίες,  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μελέτη - εμπορία - εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκών, αιολικών και υβριδικών συστημάτων, επιχειρήσεις πώλησης ηλεκτρολογικών υλικών
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Εργατοτεχνίτης / Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

 

 

Επαγγελματικές διαδρομές