Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Χρήση εφαρμογών
Η/Υ
♦Παρουσίαση λογισμικού διαστασιολόγησης αυτόνομων και συνδεδεμένων Φ/Β συστημάτων
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Οι βασικές αρχές της Φ/Β μετατροπής, Εναλλακτικές εφαρμογές Φ/Β εγκαταστάσεων
♦Φωτοβολταϊκά σε κτίρια (Προσαρμοσμένα, Ενσωματωμένα) - Παραδείγματα εφαρμογών Φ/Β
♦Κύκλος Ζωής Φ/Β: Σχεδίαση - Εγκατάσταση - Απόδοση - Συντήρηση – Ανακύκλωση
♦Η μέθοδος υπολογισμού αυτόνομων, υβριδικών και συνδεδεμένων Φ/Β συστημάτων
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επικοινωνία: πολιτική και τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών, απευθυνόμενο κοινό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μοντέλα-κανάλια επικοινωνίας
♦Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών με βάση το πρότυπο ISO 10002:2004
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo 
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Γραφεία Τεχνικών Μελετών και σε Τεχνικές-Κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και των Φ/Β συστημάτων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές