Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  GIS
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες και συστήματα  GIS
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)
♦Χάρτες και Προβολικά Συστήματα - Ψηφιακή αναπαράσταση και οργάνωση χωρικών δεδομένων
♦Συλλογή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ - Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων
♦Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων - Χωρική Ανάλυση
♦Χαρτογραφία και ΓΣΠ (Χαρτοσύνθεση)
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος στις Βασικές Αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών cbpgis
Ειδικός στη διαχείριση αρχείων από συστήματα GIS, AutoCAD Και GoogleEarth cugag
Πιστοποιημένος Ειδικός Γεωγραφικών ΠληροφοριακώνΣυστημάτων cugisΠιστοποιημένο Στέλεχος διαχείρισης κρίσεων στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
ccmg
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Γραφεία Τεχνικών Μελετών-Τεχνικών Συμβούλων ή σε Τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μελέτες και έργα με αξιοποίηση GIS
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος υποστήριξης και διαχείρισης έργων και μελετών με αξιοποίηση GIS

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές