Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Θεσμικό πλαίσιο, κατηγορίες και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών οργανισμών
♦Βασικές αρχές  του μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Οργάνωση και λειτουργία διοικητικών εργασιών εκπαιδευτικών οργανισμών
♦Διοικητική στήριξη εργασιών οργανισμού, Διαδικασίες λειτουργίας γραφείου - Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης γραφείου, Αλληλογραφία, επιστολογραφία, αρχειοθέτηση
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επικοινωνία και εξυπηρέτηση εκπαιδευτών/καθηγητών, μαθητών, ενήλικων εκπαιδευόμενων, γονέων κλπ
♦Συστήματα CRM – Διαχείριση πελατών εκπαιδευτικού οργανισμού - Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας 
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης csema

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας cps

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών,Ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φορείς Δια Βίου Μάθησης
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Υπάλληλος Γραμματειακής και Διοικητικής Στήριξης Εκπαιδευτικού Οργανισμού 

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές