Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦AutoCAD 2D
♦AutoCAD 3D - Εντολές τρισδιάστατης σχεδίασης
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Εισαγωγή και βασικές αρχές σχεδίασης με Autocad, Σχεδίαση με συντεταγμένες
♦Βασικές εντολές σχεδίασης, Εντολές οθόνης, Επιλογή αντικειμένων, Εντολές επεξεργασίας
♦Layers, Αρχεία, Διαγραμμίσεις, Κείμενο, Διαστάσεις, Blocks
♦Διαχείριση και πληροφορίες αντικειμένων - Εκτύπωση
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Ειδικός ανάπτυξης τεχνικού σχεδίου με χρήση του προγράμματος AutoCAD ccad

Πιστοποιημένος Ειδικός δισδιάστατης,τρισδιάστατης σχεδίασης και φωτο-ρεαλιστικής απεικόνισης με χρήση του προγράμματος AutoCAD ccada

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Γραφεία Τεχνικών Μελετών, Αρχιτεκτονικά – διακοσμητικά Γραφεία και Τεχνικές-Κατασκευαστικές εταιρείες Μελέτης – Κατασκευής και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων διαφόρων κατηγοριών έργων (κτιριακά έργα, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κα)
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Τεχνικών Έργων

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές