Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (LOGISTICS)
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management Systems)   
♦Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση αποθηκών (Bar Codes, RFID, GPS, Bluetooth, Pick to Light)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Τεχνικές και μεθοδολογία των Logistics, Κανάλια διανομής - Διοίκηση διακίνησης και μεταφορών - Διοίκηση ροής υλικών
♦Συστήματα κωδικοποίησης, παραλαβής και τακτοποίησης υλικών και εμπορευμάτων, Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Πληροφόρηση και Διοίκηση της αποθήκης, Συστήματα συλλογής και διεκπεραίωσης παραγγελιών - Οικονομικό μέγεθος παραγγελίας (EOQ – Economic Order Quantity)
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, αλυσίδες καταστημάτων, μεταφορικές εταιρείες
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης και Αποθεμάτων (Logistics)

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές