Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες τεχνολογίες στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point, Access)
♦Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
Οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών επιχειρήσεων επισιτισμού, Λειτουργίες Επισιτιστικών Τμημάτων
♦Μαζική παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
Οδηγοί υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης – πώλησης τροφίμων
♦Εφαρμογή συστήματος HACCP στη μαζική εστίαση
♦Σύχρονες τάσεις και τεχνικές στη μαγειρική
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Τεχνικές επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών μονάδων εστίασης
♦Πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος  Χειριστής Τροφίμων με Ασφάλεια - Certified Making Safe Food Handler cmsfh

Certified Food Service Outlet Manager cfsom

Certified Canteen Manager ccm

Πιστοποιημένος Ειδικός Barista – Certified Professional Barista cpb

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια – επισιτιστικά τμήματα, επιχειρήσεις τροφοδοσίας/catering και οργάνωσης εκδηλώσεων) / Επισιτιστικά τμήματα κλινικών και κέντρων αποκατάστασης
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Μάγειρας

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές