Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Σύγχρονες εφαρμογές και τεχνολογίες στη διοίκηση παραγωγής
♦Συστήματα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών (MRP Ι – Material requirements Planning)
♦Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Πόρων (MRP II και ERP)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Προβλέψεις Ζήτησης στη Διοίκηση Παραγωγής – Τεχνικές και εργαλεία
♦Προγραμματισμός Εγκαταστάσεων Παραγωγής & Χωροταξικός Σχεδιασμός
♦Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής, Συστήματα Ελέγχου και Πρόβλεψης Αποθεμάτων
♦Προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών - Συστήματα Just-In-Time
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες  εξυπηρέτησης πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

 Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας  cqmo

Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Παραγωγικές μονάδες με τμήματα προγραμματισμού/ελέγχου παραγωγής, ελέγχου ποιότητος, κοστολόγησης, προμηθειών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και χωροταξίας εργοστασίων, οργάνωσης αποθηκών και διακίνησης υλικών, συστημάτων προγραμματισμού παραγωγής
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Στέλεχος Διοίκησης Λειτουργιών και Συστημάτων Παραγωγής

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές