ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από το πρόγραμμα καλύπτονται:

  • Έξοδα μετακίνησης
  • Έξοδα διατροφής κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
 Συμβουλευτική Υποστήριξη για Ανεύρεση Εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης

Κάνε τη σωστή επιλογή και αξιοποίησε σωστά την ευκαιρία για
Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και Κατάρτισης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει στις πιστοποιημένες αίθουσες μας:

  • Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 2310 556602 &
  • Βασ. Γεωργίου 7,  κοντά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 830005