Για την υλοποίηση του σεμιναρίου η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. αναλαμβάνει:

Την προετοιμασία του φακέλου και την υποβολή του αιτήματος έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος
Την διενέργεια των μαθημάτων με έμπειρους και πιστοποιημένους στο μητρώο του ΕΦΕΤ εκπαιδευτές
Την παροχή αίθουσας διδασκαλίας που πληροί τους όρους του ΕΦΕΤ, σχετικά με την καταλληλότητα των χώρων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο
Την υποστήριξη προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΕΦΕΤ
Την παροχή προσωρινών βεβαιώσεων κατάρτισης (οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων, εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ)