Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
♦Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης/ καταστήματος λιανικής πώλησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών: Quality Customer Service και η έννοια της ποιότητας για τον πελάτη
♦Εμπορικό μάρκετινγκ: σύγχρονες λειτουργίες μάρκετινγκ, κατηγορίες και τμηματοποίηση αγοράς
♦Merchandising, Τεχνικές προσωπικής πώλησης,Τεχνικές πωλήσεων/ διαπραγμάτευση
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, ♦Εξυπηρέτηση πελατών - εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service)
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών ccse

Πιστοποιημένος Πωλητής csp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικής διαφόρων κλάδων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Πωλητής/τρια εμπορικού καταστήματος

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές