sbe3Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών  Ελλάδος (ΣΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις» με κωδικό MIS 5010791. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Περιεχόμενο της πράξης είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με στόχο την προετοιμασία εργαζομένων ωφελουμένων για την διατήρηση ή και βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Κυρίως στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο παραγωγικό τους μοντέλο.
Το έργο απευθύνεται σε 210 εργαζόμενους, που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αν είστε εργαζόμενος, κάτοικος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
ενημερωθείτε για τη δράση:

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο της Δράσης «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις» αποτελεί παροχή μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας από 120 έως 150 ώρες το καθένα (επιδοτούμενη με 5€/ώρα κατάρτισης). Οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που κυμαίνεται από 600 € έως 750 €, ανάλογα με τον αριθμό ωρών κατάρτισης του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτωνπληροφορικής/χειρισμού Η/Υ, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων «UNICERT». Το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
  • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική, μέσω 23 συνεδριών για τον κάθε ωφελούμενο, με στόχο την αναβάθμιση/ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας, εξωστρέφειας, διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών.

Τα αντικείμενα κατάρτισης, η διάρκειά τους και ο αριθμός των ωφελούμενων εργαζόμενων ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι:

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ/ΠΕ
1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 150 25
ΠΙΕΡΙΑΣ 20
ΣΕΡΡΩΝ 25
2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120 45
ΠΕΛΛΑΣ 20
ΗΜΑΘΙΑΣ 20
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15
3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120 25
ΚΙΛΚΙΣ 15

Οι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στους δυναμικούς κλάδους της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3, (Αγροδιατροφή, Δοµικά υλικά, Κλωστοϋφαντουργία, Τουρισµός) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι κάτοικοι μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/05/2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, κυμαίνεται από 600 € έως 750 €, ανάλογα με τον αριθμό ωρών κατάρτισης που θα παρακολουθήσει. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 5€/ώρα κατάρτισης.
Τα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (νομό) της Κεντρικής Μακεδονίας, από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης, που θα συνεργαστούν με τον Ανάδοχο του έργου το ΚΔΒΜ2 «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με βάση απόφαση της ΔΕ ΤΟΥ ΣΒΕ με την οποία εγκρίθηκε Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες,
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2310556602 &2310556603 (από τις 9:00 έως 20:00)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, 1ος όροφος ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,
ανάδοχος πάροχος κατάρτισης του έργου.
ΣΚΥΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 4, τηλ. 23810 82306
ΣΕΡΡΕΣ
σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Ομονοίας Σέρρες, Τηλ. 2321037865, 2321045405
ΒΕΡΟΙΑ
σε συνεργασία με το EASY EDUCATION ΚΔΒΜ1
Ελήας 1 - 1ος Όροφος, Βέροια, Τηλ. 23310 70102, 23310 22004
ΚΙΛΚΙΣ
σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
Δοϊράνης 56, Κιλκίς, Τηλ. 2341028705, 2341029690, 2341102185
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
σε συνεργασία με το MILLENIUM EDUCATION CENTRE-ΚΔΒΜ2
Αγίου Γεωργίου 14, Νέα Μουδανιά, Τηλ. 23730 22192, 2373200085

sbbe2

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..