Θεωρητική κατάρτηση Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ
♦Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας εμπορικής επιχείρησης - εμπορικού καταστήματος
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών– Quality Customer Service
♦Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στις πωλήσεις
♦Πωλήσεις σε περιόδους ύφεσης – κρίσης
♦Σύγχρονες τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Αγοραστική συμπεριφορά και Ψυχολογία του πελάτη – καταναλωτή
♦Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας και εφαρμογή τους στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών ccse

Πιστοποιημένος Πωλητής csp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Εμπορικές επιχειρήσεις/καταστήματα λιανικού εμπορίου διαφόρων ειδών, όπως:  Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ειδών ένδυσης-υπόδησης, ιματισμού/επίπλωσης, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών και υλικού, υπολογιστών/μηχανών γραφείου, κινητής τηλεφωνίας, δομικών υλικών, βιβλίων, αναλώσιμων γραφείου-γραφικής ύλης, φαρμάκων-καλλυντικών
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Πωλητής/τρια εμπορικού καταστήματος

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές