ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝΤο ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε (αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΕΚ και Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου 2, με αριθμό αδειοδότησης 1110970), στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, ΚΑΛΕΙ ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτές Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, που μπορούν να μετέχουν απευθείας στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε σεμινάριο προετοιμασίας των επικείμενων εξετάσεων.
Διαδικασίες Εξετάσεων Αξιολόγησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (δείτε εδώ το πλήρες κείμενο), περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:

 1. Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
 2. Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)
 3. Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων
Απευθύνεται  σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που διαθέτουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών σε ενήλικες (κύρια εκπαιδευτές της κατηγορίας 7 του πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων), αλλά επιθυμούν πριν τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να έχουν:
ολοκληρωμένη υποστήριξη για την προετοιμασία κυρίως του πρακτικού μέρους των εξετάσεων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, δηλαδή της προετοιμασίας της παρουσίασης της 20λεπτης μικροδιδασκαλίας, της συνέντευξης που ακολουθεί και του συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού.

Το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης  Υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με μεθοδολογία εξ αποστάσεως κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες απόλυτα συναφείς με τις εξεταζόμενες ενότητες  της γραπτής διαδικασίας εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων που εξετάζονται στην αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους) καθώς και με τις μεθόδους και  τεχνικές που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας.
 2. Εκπαιδευτικές συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 30 ωρών (5 συναντήσεις, εξάωρης διάρκειας η κάθε μια) με το κάτωθι  περιεχόμενο:
  1η Εκπαιδευτική Συνάντηση:Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων & ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων  / Χαρακτηριστικά Ενήλικων εκπαιδευόμενων / Δυναμική Ομάδας
  2η Εκπαιδευτική Συνάντηση:Μεθοδολογία Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού / Εκπαιδευτικές Τεχνικές / Εκπαιδευτικά μέσα-χώρος /Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας / Παρουσίαση μοντέλων ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών
  3ηΕκπαιδευτική Συνάντηση: Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας – Παρουσίαση παραδειγμάτων από πιλοτικές βιντεοσκοπημένες μικροδιδασκαλίες
  4η& 5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιώνκαι Σχολιασμός 
 3. Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με την τελική στοχοθέτηση που είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄ (αντικείμενο αξιολόγησης εξετάσεων πρακτικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ).

Τόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών συναντήσεων: Θεσσαλονίκη

Κόστος συμμετοχής: 180 ευρώ

Η εμπειρία ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, αφού υλοποίησε στη Θεσσαλονίκη 7 προγράμματα για 140 εκπαιδευτές του Μητρώου Α Εκπαιδευτών ΣΕΚ του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» - Άξονας 3 «Προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συμβουλών» (Αριθμός διακήρυξης 1/2005, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).
Το ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευτών στις εξετάσεις πιστοποίησής τους από το ΕΚΕΠΙΣ για την ένταξή τους στο Μητρώο Β των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, ήταν σημαντικό υψηλό (95%).


"ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.”
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γιαννιτσών 31, Είσοδος Αριστοτέλης  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ : ++30 2310 556602-3
FAX : ++30 2310 550189
e-mail :

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..