Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
♦Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού - Το νέο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και μισθοδοτικών αλλαγών,Νομοθετικές εξελίξεις και επίκαιρα εργασιακά θέματα
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσέλκυση και επιλογή ανθρώπινου δυναμικού
♦Οργάνωση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
♦Συστήματα Αξιολόγησης απόδοσης, Διαχείριση απόδοσης
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
♦Αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία, σχεδιασμός και εφαρμογή αλλαγών στην οργανωσιακή κουλτούρα,
♦Συναισθηματική νοημοσύνη, Ψυχολογία εργασίας, Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης csema

Πιστοποιημένος Ειδικός Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών cphs

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τμήματα ανθρώπινου δυναμικού εμπορικών επιχειρήσεων, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, βιομηχανιών, εκπαιδευτικών οργανισμών
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές