Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
♦Δομή, οργάνωση, λειτουργική και διοικητική επιχειρήσεων  
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική, Διοίκηση αλλαγών, Διοίκηση μέσω στόχων
♦Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους και τη στρατηγική
♦Ηγεσία: πρακτικές και τεχνικές ηγεσίας, Διαχείριση γνώσης, Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo 
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου
cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανίες, κατασκευαστικές – τεχνικές εταιρείες
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Management

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές