Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον πολιτισμό και τις επικοινωνίες
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
♦Οικονομικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο επιχ/σεων πολιτισμού, αθλητισμού και επικοινωνίας
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Πολιτιστική διοίκηση, Πολιτιστικό μάρκετινγκ και μέθοδοι επικοινωνίας
♦Social Media: δημιουργία συνεργατικών δικτύων, ανεύρεση πόρων, σχεδιασμός καμπάνιας
♦Σχεδιασμός και οργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων
♦Βασικές έννοιες οικονομικής διαχείρισης
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες  υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών
♦Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo 
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου
cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Επιχειρήσεις πολιτιστικής ανάπτυξης και διάδοσης, διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος υποστήριξης οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων πολιτισμού - αθλητισμού – επικοινωνίας
Γραμματειακή & Διοικητική Στήριξη επιχειρήσεων πολιτισμού, αθλητισμού, επικοινωνίας

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές