Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Χρήση επιλεγμένων προγραμμάτων: EUROFASMA, «ERP»/SOFTONE. Atlantis / XLINE, KEF4 & KEF5, Business Μισθοδοσία HRM, Business Λογιστική software, Pay roll /Epsilon net
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων: Α’, Β’, Γ  κατηγορίας, Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων, Εμπορική Διαχείριση, Λογιστική Διαχείριση, Σύνδεση Εμπορικής Διαχείρισης με Λογιστική
♦Φορολογικές Πρακτικές - Δηλώσεις ΔΟΥ,Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες  εξυπηρέτησης πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών cese
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Λογιστικά γραφεία & εταιρείες διαφόρων κλάδων με οργανωμένα οικονομικά τμήματα και σύγχρονα λογιστήρια
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Υπάλληλος Λογιστικού-Φοροτεχνικού Γραφείου

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές