Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Κατηγορίες, χαρακτηριστικά , οργάνωση και λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής & επιχειρηματικής υποστήριξης  
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διοίκησης Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
♦Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προβολής – Επικοινωνίας – Marketing -Χρηματοοικονομικής διοίκησης, Υποστήριξη Έναρξης Επιχειρηματικότητας
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp
Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης
csema
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Επιχειρήσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό & δημόσιο τομέα
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Υποστήριξης και Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές