Θεωρητική κατάρτηση Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες τεχνολογίες στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point, Access)
♦Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
♦Οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών επιχειρήσεων επισιτισμού
♦Λειτουργίες Επισιτιστικών Τμημάτων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Οδηγοί υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης – πώλησης τροφίμων
♦Εφαρμογή συστήματος HACCP στη μαζική εστίαση
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Τεχνικές επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών μονάδων εστίασης
♦Πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος  Χειριστής Τροφίμων με Ασφάλεια - Certified Making Safe Food Handler cmsfh

Certified Customer Service Executive – Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών ccse

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Super Market - Kαταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων – ποτών, αποθήκες τροφίμων, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής και διάθεσης προιόντων διατροφής
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Πωλητής/τρια super market
Πωλητής/τρια εμπορίου τροφίμων (χονδρικού ή λιανικού)

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές