Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον τομέα των ενεργειακών και επιθεωρήσεων
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση

♦Κανονιστικό πλαίσιο – Παρουσίαση του ΚΕΝΑΚ, Μεθοδολογία Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
♦Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου – Μελέτες περίπτωσης (αποτύπωση, συλλογή στοιχείων)
♦Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου
♦Κλίμα και εσωτερικό περιβάλλον - Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων
♦Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), Τεχνολογίες εξοικονόμησης & διαχείρισης ενέργειας Η/Μ συστημάτων
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία,  Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo 
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Γραφεία Τεχνικών Μελετών και  Τεχνικές-Κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στον σχεδιασμό έργων εξοικονόμησης ενέργειας και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών/επαγγελματικών κτηρίων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος σχεδιασμού & εκπόνησης Ενεργειακών Μελετών  & Επιθεωρήσεων - Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές