Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
♦Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.)
♦Τεχνολογίες εξοικονόμησης & διαχείρισης ενέργειας Η/Μ συστημάτων, Σχεδιασμός εγκατάστασης θέρμανσης και λεβήτων, Στοιχεία θερμοδυναμικής και μετάδοσης θερμότητας, Σχεδιασμός εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης κτηρίων, Σχεδιασμός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού κτηρίων
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo 
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου
cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Γραφεία Τεχνικών Μελετών και Τεχνικές-Κατασκευαστικές εταιρείες στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στον σχεδιασμό έργων εξοικονόμησης ενέργειας και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών/επαγγελματικών κτηρίων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Σχεδιασμού & Επίβλεψης Κατασκευής Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας
Μηχανικός ή τεχνολόγος μηχανικός για κατασκευαστικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές