Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP) ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000:2005)
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Η Βιομηχανία - Βιοτεχνία Παραγωγής Τροφίμων – τυποποίησης / επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος
♦Διασφάλιση της Υγιεινής Αξίας των Τροφίμων – Σχεδιασμός και Προετοιμασία Συστήματος HACCP
♦Μελέτη και Ανάπτυξη του Συστήματος HACCP, Ανάλυση και Εφαρμογή των Επτά Αρχών του Συστήματος
♦Διεθνές Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000, Ανάλυση του Προτύπου ISO 22000:2005
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων οι οποίες λειτουργούν τμήματα ελέγχου ποιότητας, εφαρμογής συστημάτων HACCP και ISO 22000:2005, εταιρίες παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την ανάπτυξη συστημάτων HACCP και ISO 22000:2005
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Σύμβουλος συστημάτων ασφάλειας της υγιεινής τροφίμων (HACCP) και συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2005)

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές