Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Δίκτυα WAN, Δίκτυα LAN, Λειτουργικό σύστημα WINDOWS ADVANCE SERVER INTERNETWORKING
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Προληπτική συντήρηση και ανίχνευση μηχανικών βλαβών, Λειτουργικά συστήματα
♦Θεμελιώδη και προηγμένα θέματα φορητών υπολογιστών και συσκευών, εκτυπωτών και σαρωτών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων και ασφάλειας
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνία: πολιτική και τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Τεχνικός Υλοποίησης και Διαχείρισης Δικτύων ctnp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κλάδο της πληροφορικής, Εμπορικές  επιχειρήσεις (τμήμα πληροφορικής), Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τμήμα πληροφορικής)
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής

Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Η/Υ και Δικτύων

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές