Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
♦Βασικές αρχές και διαδικασίες του μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Εισαγωγή στην Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
♦Κανόνες - Νομοθεσία και Μέτρα Πρόληψης, Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας
♦Η Έννοια της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Κατηγορίες Κινδύνων – Ταξινόμηση Κινδύνων
♦Μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου - Παραδείγματα
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος Τεχνικός Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας chst
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Παραγωγικές μονάδες με τμήματα ασφάλειας της εργασίας και  προγραμματισμού/ελέγχου ποιότητας της παραγωγής, Εταιρείες που εκπονούν μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Τεχνικός Ασφαλείας και Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές