Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον τομέα της οικολογικής δόμησης
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και προϋποθέσεις δόμησηςΠαθητικά και Ενεργητικά συστήματα (θέρμανσης, δροσισμού, φωτισμού)
♦Οφέλη – Κόστη - Παραδείγματα βιοκλιματικών εφαρμογών (Οικονομία σε βάθος χρόνου)
♦Ενεργειακή απόδοση βιοκλιματικού σχεδιασμού στον Ελλαδικό χώρο (Υλικά δόμησης, Εξοπλισμός βιοκλιματικών κατασκευών, Φ/Β και Η/Θ συστήματα, Ενεργειακά τζάκια, ΓΑΘ, κλπ)
♦Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία , Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις,
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις  Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo 
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Γραφεία Τεχνικών Μελετών και Τεχνικές-Κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στον σχεδιασμό έργων εξοικονόμησης ενέργειας και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών/επαγγελματικών κτηρίων 
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Τεχνικός Οικολογικής Δόμησης και Βιοκλιματικών Εφαρμογών 

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές