Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ 

♦Νέες τεχνολογίες στον κλάδο του αυτονικήτου
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point, Access)
♦Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων του κλάδου του αυτοκινήτου, Τάσεις και σύχρονες εξελίξεις
♦Οργάνωση, Λειτουργία & Ασφάλεια Συνεργείου
♦Οδική Συμπεριφορά Οχημάτων, Νομοθεσία και Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Διάγνωση Βλαβών, Λειτουργία, Επισκευή & Συντήρηση Αυτοκινήτου και Μοτοσικλετών  - Χρήση Σύγχρονων Διαγνωστικών Μεθόδων (τύποι συστημάτων διάγνωσης (LED, παράλληλο, OBDI & OBD II)  
♦Τεχνολογία Αμαξωμάτων και Υπερκατασκευών, Μηχανουργική Τεχνολογία
♦Καύσιμα – Λιπαντικά - Υγρά Οχημάτων - Συστήματα Τροφοδοσίας - Τεχνικές Αντιρρύπανσης Οχημάτων
♦Συστήματα Υπολογιστών - Δομή & Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων, Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας και Αισθητήρων - Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών
♦Συστήματα Μετάδοσης Κίνησης - Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Συστήματα Πέδησης - Ανάρτησης – Διεύθυνσης
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
Επικοινωνία: πολιτική και τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία (Τεχνική επαγγελματική ορολογία)
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (TimeManagement) – Ομαδική συνεργασία (TeamWork)
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, Αυτοκινητοβιομηχανίες, Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, Υπηρεσίες και οργανισμοί ελέγχου οχημάτων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Τεχνίτης Μηχανικός Οχημάτων - Αυτοκινήτων

 

 

Επαγγελματικές διαδρομές