Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Διασφάλιση Ποιότητας: Πρότυπο ISO 9001:2008 (Σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης, Ευθύνη της Διοίκησης, Ανθρώπινοι και Λοιποί Πόροι, Σχεδιασμός Διεργασιών)
♦Βασικές αρχές και τεχνικές επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
♦Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) (Βασικές αρχές και θεωρήσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας,  Δομή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας,Εφαρμογές)
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες  εξυπηρέτησης πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τεχνικές – κατασκευαστικές - εμπορικές εταιρείες & βιομηχανίες που εφαρμόζουν ΣΔΠ, εταιρείες μελέτης & εγκατάστασης ΣΔΠ
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Υποστήριξης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας & Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές