Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Σύγχρονες εφαρμογές στα χρη/κά - Αξιοποίηση του excel σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές (Ταμειακός προγραμματισμός, Αναλύσεις σεναρίων και ευαισθησίας, Reporting και παρουσίαση)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
♦Διοικητική λογιστική και επιχειρησιακός σχεδιασμός – Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω δεικτών – Αριθμοδείκτες, Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
♦Business Plan και Οικονομικός Προγραμματισμός της Επιχείρησης, Κοστολόγηση, Φορολογικές Πρακτικές - Νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας, Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών cese
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Εταιρείες διαφόρων κλάδων με οργανωμένα οικονομικά τμήματα
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Υποστήριξης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών εργασιών Οικονομικού Τμήματος επιχείρησης

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές