Εγγυημένη Επιτυχία!
Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π.

Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 3 ΕΝΌΤΗΤΕΣ

 • Επεξεργασία Κειμένου,
 • Υπολογιστικά Φύλλα,
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Κόστος 150 Ευρώ.
Η τιμή περιλαμβάνει

 • Εκπαίδευση
 • Κόστος εξετάσεων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού
 • Επανεξέταση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 4 ΕΝΌΤΗΤΕΣ

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα,
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Παρουσιάσεις

Κόστος 180 Ευρώ.
Η τιμή περιλαμβάνει

 • Εκπαίδευση
 • Κόστος εξετάσεων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού
 • Επανεξέταση

Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. Πλαστήρα & Μ. Μπότσαρη, τηλ.: 25310 27123!