Είσαι άνεργος από 18-29 ετών;
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα:
«Επιταγή Εισόδου (Voucher) στην Αγορά Εργασίας για 35.000 ανέργους νέους έως 29 ετών»


 Οφέλη για τους νέους που θα συμμετέχουν στη δράση:

  1. Εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες σε ειδικότητα που επιθυμούν οι ίδιοι, μέσω επιδοτούμενης θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με 5 €/ώρα (επίδομα θεωρίας 400€),
  2. Εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.
  3. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ  θα λάβουν 2.300 € επίδομα πρακτικής, ενώ οι  απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ θα λάβουν 2.000€ επίδομα πρακτικής.
  4. Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  5. Προοπτική πρόσληψης, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Επισκεφθείτε τις δομές του
  Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
όπου θα ενημερωθείτε για τη συμμετοχή στο αναμενόμενο πρόγραμμα,
καθημερινά από τις 9:00 το πρωί ως τις 8:00 το βράδυ, στη διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη - Γιαννιτσών 31
(Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 1ος όροφος - Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού)
Τηλέφωνα:  2310 556604 & 2310 545362
e-mail:

Σκύδρα - Ηρώων Πολυτεχνείου 4
Τηλέφωνο:  23810 82306
e-mail :

Πτολεμαΐδα - Δημοκρατίας 77
Τηλέφωνο: 24630 80037
email:

Κομοτηνή - Ν. Πλαστήρα - Μ. Μπότσαρη
Τηλέφωνο: 25310 27123
email:

Σας παρακαλούμε να έχετε μαζί σας, απλές φωτοτυπίες των παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών :

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΕΚ
1 Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου ή ΙΕΚ
2 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
3 Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ
4 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2012

 

ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ – ΤΕΙ
1 Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ
2 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
3 Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής -συμμετοχής σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις, για όσους δεν έχουν δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2012
5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
6 Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον, επίπεδο Β2 )

Τα υπ’ αριθμόν 5 και 6 δικαιολογητικά δεν είναι υποχρεωτικά και προσκομίζονται εφόσον υπάρχουν. Η ύπαρξή τους, μοριοδοτεί τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων, επιπρόσθετα.

ΕΣΠΑ