Ο όμιλος ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη όπου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Επίσης διατηρεί υποκαταστήματα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία, σε Αθήνα, Κομοτηνή, Σκύδρα και Πτολεμαΐδα.
Διαθέτει πλήρη και σύγχρονη κτιριακή υποδομή με δομές κατάρτισης οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η Πολιτεία για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Οι δομές κατάρτισης καλύπτουν με νέα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μέσα τις εξελίξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων.