Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο στην παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης, που αφορούν:
- στη δημιουργία και ανάπτυξη κατάλληλου διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού (scorm), σε εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης
- στην οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους